Portland Cello Project at The Wilma (Photo Gallery)

Portland Cello Project with Missoula’s Cello Mafia live in concert at The Wilma in Missoula, Montana on Tuesday, April 12, 2022 (Photo Gallery: Zenia Monteagudo)